Mantelzorg bij u in de buurt

De waardebonnen zijn te verkrijgen vanaf 1 april tot en met 15 december.
U kunt hiervoor (telefonisch) contact opnemen met één van de steunpunten. Zie gegevens hieronder.
doederij_icon.png

Doederij

de Tuut 1

6629 AA Appeltern

0487 - 76 - 10 46

Mail Doederij

doederij_icon.png

Steunpunt St. Elisabeth

Rozenstraat 10,

6658 WX Beneden-Leeuwen

0487 – 59 96 66  

Mail St. Elisabeth

doederij_icon.png

St Barbara

Rooijsestraat 44

6621 AN Dreumel

0487 – 57 14 39

Mail St. Barbara

doederij_icon.png

Zorgboerderij De Maashof

Hogenhofstraat 10b

6627KC Maasbommel

06 12 39 81 39

Mail De Maashof

Wat is mantelzorg

2,6 miljoen volwassenen Nederlanders verlenen meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden mantelzorg. Wat verstaan we precies onder mantelzorg en wat is het verschil met vrijwilligerszorg?

Mantelzorg is langdurig, niet betaald, zorgen voor iemand die hulpbehoevend, gehandicapt of (chronisch) ziek is en waarmee u een persoonlijke relatie heeft.

U zorgt bijvoorbeeld voor uw partner, kind, ouder of vriend(in). De zorg kan heel divers zijn. Als criterium geldt: zorg die meer dan 8 uur per week verleend wordt en langer dan 3 maanden duurt.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk kiest men niet vrijwillig voor deze zorg maar is het meer een morele verantwoordelijkheid om uw dierbare persoon te ondersteunen of te helpen in zijn of haar situatie. Mantelzorg overkomt je, en voor vrijwilligerswerk kies je.

Een mantelzorger is niet hetzelfde als een vrijwilliger.

Mantelzorgers:

 • hebben niet voor hun zorgtaak gekozen, het is hen overkomen
 • kunnen niet zomaar hun taak beëindigen
 • hebben een emotionele band met de verzorgde
 • zorgen vaak 24 uur per dag voor iemand

Bent u mantelzorger?

U doet wekelijks de boodschappen voor de buurvrouw en drinkt soms gezellig een kopje koffie met haar. Dan is er geen sprake van mantelzorg. Zorgt u echter voor uw dementerende moeder of uw zoontje met een beperking dan bent u mantelzorger.

Mantelzorgcompliment aanvragen?

Bent u mantelzorger en woont u of de zorgvrager in de gemeente West Maas en Waal? Vraag dan hier uw mantelzorgcompliment aan.

Steunpunt mantelzorg

De steunpunten zijn mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Maas en Waal.

In de gemeente West Maas en Waal zijn er vier steunpunten waar u terecht kunt met uw vragen of verzoeken. Deze vier steunpunten zijn verdeeld over de gemeente, zodat er altijd bij u in de buurt een steunpunt is.

De steunpunten willen mantelzorgers zo breed mogelijk ondersteunen. Het is voor u als mantelzorgers belangrijk dat u inzicht heeft in hun situatie, uw grenzen leert kennen en deze ook weet te bewaken.

Bij het steunpunt gaan we uit van de gedachte dat wie goed voor zichzelf zorgt, de zorg voor een ander langer volhoudt. Door in gesprek te gaan met elkaar (de dialoog) ontstaat er een oplossing die het beste bij u past.

Gemeente Maas en waal

Wij kunnen u helpen met:

 • informatie en voorlichting
 • advies en begeleiding
 • emotionele steun
 • educatie
 • praktische hulp
 • vervangende zorg
 • financiële tegemoetkomingen
 • materiële hulp

Tips voor mantelzorg

Geef uzelf regelmatig een schouderklopje

U maakt degene voor wie u zorgt dag en nacht mee. U weet doorgaans het beste hoe uw partner, ouder of kind reageert. Wat pijn, angst, onmacht en verdriet met iemand kan doen. U kent de moeilijke situaties bij het wassen, aankleden, eten en naar bed brengen. Probeer open te staan voor adviezen van anderen maar twijfel niet aan uw eigen kunnen.

Informeer uw omgeving

Hoe graag u het misschien ook zou willen, u kunt er niet vanuit gaan dat de mensen uit uw omgeving de situatie net zo goed kennen als u dat doet. Neem zelf het initiatief om hen zo goed en zoveel mogelijk te informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan, voor de zieke én voor uw situatie. Biedt hen bijvoorbeeld het informatiemateriaal aan dat patiëntenverenigingen uitgeven.

Praat vanuit uw eigen gevoelens

Zoek een geschikt moment om de mensen uit uw omgeving te informeren. Probeer rustig en helder uw eigen gevoelens te benoemen. Door ik- boodschappen te geven hou je het bij jezelf en hoeft de ander zich niet aangevallen te voelen. Ik wil je graag informeren zodat je weet wat er bij ons speelt.

Geef aan wat u nodig heeft

Het zorgen voor een ander kan een veeleisende taak zijn. Onbegrip uit uw omgeving is teleurstellend. Juist van familie of goede vrienden verwacht je steun. Laat hen weten waar u behoeft aan heeft. “Ik heb het nodig om af en toe iets leuks te doen wil je met mij uit eten gaan”?

Werk en mantelzorg

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de enige: één op de acht werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost.

Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Ook kunt u terecht op de website www.werkenmantelzorg.nl.

Geen werk, maar een WW- of bijstandsuitkering? Lees dan meer over de vrijstellingen voor mantelzorgers voor de sollicitatieplicht.

Verhalen van mantelzorgers

Iedereen die gedurende langere tijd vaak zorg of begeleiding biedt aan een ander zal bemerken dat dit veel van je vraagt. Per persoon kan de grens anders liggen, maar momenten van bijtanken zijn voor iedereen belangrijk. Je wilt immers de mantelzorg blijven voortzetten en dan moet af en toe de ketel van de druk gehaald worden. Enkele mogelijk herkenbare voorbeelden:

Ouders over de ondersteuning van hun begeleidingsbehoeftige zoontje

Onze zoon is vanaf de geboorte verstandelijk beperkt. Dat vraagt de nodige begeleiding alle dagen van het jaar 24 uur per dag. We hebben deze taak altijd gezien als een taak die bij de opvoeding hoort, en hadden niet het idee dat we naast ouders ook mantelzorgers zijn. Nu hebben we geregeld dat we af en toe kunnen bijtanken zodat we weer met energie onze zoon kunnen begeleiden.

Jeroen over zijn naschoolse tijd

Als de lessen afgelopen zijn, ga ik altijd snel naar huis om voor mijn moeder een kopje thee te zetten. Mijn lieve moeder is rolstoelafhankelijk en ik help haar graag. Soms vindt ik het lastig om mijn moeder alleen thuis te laten als vriendjes mij vragen om te komen spelen. Soms heb ik ook te weinig tijd om het huiswerk goed te maken. Kon ik mijn moeder maar met een gerust hart alleen laten.

Meneer de Vries en het delen van zijn verhaal

Twee jaar geleden kreeg mevrouw de Vries een herseninfarct. Na een revalidatie traject kan mevrouw de Vries de kleine afstanden binnenshuis zelfstandig afleggen, maar heeft ze wel zorg nodig bij de verzorging en in de huishoudelijke hulp.

Meneer de Vries ondersteunt zijn vrouw in deze dagelijkse zorg. Wat familie en kennissen niet zien is dat het gedrag van mevrouw de Vries ook veranderd is. Meneer de Vries voelt zich niet gekend, en kan soms ook moeilijk tegen het veranderende gedrag van zijn vrouw. Door zijn probleem te bespreken met vrienden, bieden zij nu met regelmaat hulp aan, zodat meneer de Vries even iets voor zich zelf kan doen zonder zich zorgen te hoeven maken over zijn vrouw.

Bert stopt bij de vereniging

Bert is een van de spillen binnen de sjoelvereniging. Hij houdt het clubhuis op orde, organiseert kampioenschappen en speelt graag zelf een partij.

Van het een op het andere moment liet hij al deze activiteiten over aan anderen. Hij gaf aan ermee te willen stoppen. Gelukkig vroeger clubgenoten waarom Bert wil stoppen, hij vond het altijd zo gezellig. Bert gaf te kennen dat zijn vrouw nu te ziek is om alleen thuis te laten. Vanaf toen hebben leden van de sjoelvereniging om toerbeurt de vrouw van Bert gezelschap gehouden zodat hij toch zijn activiteiten kan blijven uitvoeren.

Activiteitenagenda

Lotgenotencontact voor mensen met een niet aangeboren hersenafwijking

Iedere laatste dinsdag van de maand om 10.00 uur

Locatie
Henricushoeve, Mosterdwal 10a in Beneden-Leeuwen

 

 

Webinars mentale gezondheid 2024

Hier vind je alle webinars die in 2024 gegeven worden in één overzicht.

Dementievriendelijk!

Klik hier voor de training dementievriendelijk.

 

Lotgenotencontact Dreumel

algemene-flyer-lotgenoten-contact-dreumel.pdf (mantelzorgwestmaasenwaal.nl)

Regio Nijmegen

Regio Nijmegen organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. De afdeling is actief in de Regio Nijmegen. Kijk hier voor meer informatie.

Regio Nijmegen en regio Rivierenland

Regio Nijmegen en regio Rivierenland organiseren activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. Voor informatie over de afdeling in de Regio Nijmegen, klik hier voor meer informatie.
Voor informatie over de afdeling in de Regio Rivierenland, klik hier voor meer informatie.

 

Waardebonnen Mantelzorgers Ophalen

U kunt de waardebonnen ophalen op de volgende locaties: 

🔸 𝙈𝙖𝙣𝙩𝙚𝙡𝙯𝙤𝙧𝙜𝙚𝙧𝙨 𝙤𝙥𝙜𝙚𝙡𝙚𝙩

De waardebonnen van 2024 zijn beschikbaar.  

U kunt deze ophalen bij een van de Steunpunten Mantelzorg

 📍 De Maashof, Maasbommel

📅 donderdag 13 juni 2024

⌚ tussen 10.00 en 12.00 uur

 

 📍 Doederij Zorggeluk, Appeltern

📅 dinsdag 11 juni  2024

⌚ tussen 10.00 en 12.00 uur

 

📍 St. Barbara, Dreumel

📅 woensdag 12 juni 2024

⌚ tussen 15.00 en 18.00 uur

 

📍 St. Elisabeth, Beneden-Leeuwen

📅  maandag 10 juni 2024

⌚tussen 15.00 en 18.00 uur

Bent u mantelzorger maar heeft u nooit eerder en waardebon ontvangen?

Ga dan naar een van de Steunpunten Mantelzorg en laat u registeren.

 

 

Thema avond 4 juni 2024

Iemand met psychische problemen in uw leven?

Heeft u in uw familie of directe omgeving iemand die kampt met psychische problemen? Bijvoorbeeld een depressie, angststoornis, ASS, psychose of een andere psychische aandoening.

Het hebben van een psychische problemen is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook voor naastbetrokkenen kan het veel spanning opleveren. Vaak ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, schuld, onbegrip, eenzaamheid, schaamte en soms ook conflicten.

Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen. Soms vragen naastbetrokkenen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met moeilijke situaties of ervaren zij zich overbelast door de situatie.

Hierover willen wij graag met u in gesprek gaan.

Locatie

 • Gemeentehuis West Maas en Waal
  Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen

Aanmelden

 

steunpuntmantelzorg@westmaasenwaal.nl

06 8205 1540 

Deelname is gratis.
Er is plek voor een maximaal aantal deelnemers. Geef u dus snel op!

Deze avond is voor naasten en andere belangstellenden uit de gemeente West Maas en Waal. En wordt georganiseerd door Steunpunt mantelzorg West Maas en Waal met medewerking van Pro Persona
 

 

Hoe kan ik contact opnemen met een van de steunpunten?

Appeltern Doederij

Adres:
De Tuut 1, 6629 AA Appeltern

Telefoon:
0487 – 76 10 46

Inloop spreekuur:
alleen op afspraak

Email:
info@doederij.com

Steunpunt St. Elisabeth

Adres:
Rozenstraat 10, 6658 WX Beneden-Leeuwen

Telefoon:
0487 – 59 96 66

Spreekuur:    
alleen op afspraak

Email:
DL-frontoffice@zmw.nl

Dreumel St. Barbara

Adres:
Rooijsestraat 44, 6621 AN Dreumel

Telefoon:
0487 – 57 14 39

Inloop spreekuur:
dinsdag en woensdag (overdag)

Email:
m.kolvenbach@zorgcentrumstbarbara.nl

Zorgboerderij De Maashof

Adres:
Hogenhofstraat 10b

Telefoon:
06 12 39 81 39

Inloop spreekuur:
alleen op afspraak

Email:
Monique@zorgboerderijdemaashof.nl

Neem contact met ons op

Handige sites

 

Algemene informatie voor mantelzorgers kunt vinden op de website van de landelijke organisatie MantelzorgNL

mantelzorg.nl 
werkenmantelzorg.nl


De website voor jongeren met ouders met psychische of verslavingsproblematiek

kopstoring.nl
propersonaconnect.nl

De digitale sociale kaart geeft een overzicht
van organisaties die hulp, zorg en advies bieden in onze gemeente.
westmaasenwaal.socialekaartnederland.nl

Informatie over de ziekte of beperking
van je broer of zus
brusjes.nl


Website van de gemeente

westmaasenwaal.nl

Waar kan ik mijn waardebonnen inwisselen?
Waardebonnen inwisselen | West Maas en Waal

 

Respijtzorg

Respijt voor mantelzorgers die zorgen voor mensen in hun laatste levensfase of chronisch ongeneeslijk zieken.

’De Brug’ in Druten biedt de mogelijkheid van kort verblijf/logeren voor inwoners van Beuningen, Druten en West Maas en Waal. Mensen met een chronisch, ongeneeslijke ziekte komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen voor een korte periode logeren in Hospice ‘De Brug’ Maas & Waal. Daarmee wordt de mantelzorger voor die tijd ontlast. Ook kunnen vrijwilligers van ‘De Brug’ mantelzorgers ondersteunen die zorgen voor hun naaste die hun laatste levensfase thuis is. Zij nemen de mantelzorg tijdelijk over. De mantelzorger kan daardoor even op adem kunnen komen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Brug Maas en Waal.

Mantelzorgmakelaar

Vlnr: Marie Elize van Dinther, Charlotte Vijnmans, Ria de Vent

De mantelzorgmakelaar verwijst niet door maar lost het op. Zij heeft een onafhankelijke positie in de zorgwereld en actuele kennis van de wetten van waaruit de zorg geregeld en betaald wordt. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt de mantelzorger en neemt regeltaken over op het gebied van zorg en welzijn, wonen en inkomen. Wat kan de mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

Wat kan de mantelzorgmakelaar voor u betekenen?

Zie hiervoor de folder.

De mantelzorgmakelaar binnen deze regio is:

Charlotte Vijnmans
Tel: 0487-761046 of 06-81934737
E-mail: info@doederij.com